حکم ادای قضای روزه برای شخصی که توانایی آن را ندارد
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-11
حکم ادای قضای روزه برای شخصی که توانایی آن را ندارد. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 02:10            View : 528            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.