پژواک - افزایش قوم ستیزی در رسانه های فارسی زبان
by abc100abc posted in 2015-10-14
نام برنامه : پژواک موضوع برنامه : افزایش قوم ستیزی در رسانه های فارسی زبان استاد عبدالقادر ترشابی - کارشناس علوم اسلامی دکتر حسن هاشمیان - صاحب نظردر امور خاورمیانه و ایرا شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:29:20            View : 846           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.