حذف اهل سنت از پست های کلیدی ، منشور حقوق شهروندی یا تبلیغاتی ! - رو در رو
by abc100abc posted in 2017-01-07
حذف اهل سنت از پست های کلیدی ، منشور حقوق شهروندی یا تبلیغاتی ! - رو در رو محمودی - مهدی نخل احمدی ( پژوهشگر و فعال حقوق بشر) - جواد متولی ( روزنامه نگار و فعال رسانه ) - رو در رو ۵ دی ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 01:00:42            View : 734           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.