پاراگراف- اگر مسلمانی چیزی است که روحانیون شیعه میگویند امریکا هم مسلمان است
by abc100abc posted in 2015-09-22
نام برنامه: پاراگراف موضوع برنامه: اگر مسلمانی چیزی است که روحانیون شیعه میگویند امریکا هم مسلمان است استاد محمدابراهیم کیانی - کارشناس علوم اسلامی شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:29:28            View : 552           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.