گفتگویی میان هوادار حاکمیت ایران و شبکه کلمه
by forester posted in 2014-05-08
بیننده هوادار حاکمیت ولایت فقیه ایران ادعایی مبنی بر مشروع دانستن حکومت ولایت فقیه توسط استاد عبدالفتاح خدمتی می کند و استاد خدمتی پاسخ این بیننده را می دهد. برنامه زیر ذره بین تاریخ 05-05-2014 با موضوعیت تضاد انتخاب و انتصاب در رویکرد اعتقادی و سیاسی شیعه
Duration : 6:53            View : 829           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.