ویژه برنامه دفاع از حضرت عمر (2)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-29
ویژه برنامه دفاع از حضرت عمر (رضی الله عنه) از شبکه جهانی کلمه توسط شیخ عقیل هاشمی و دکتر ناصر الحنینی(سرپرست مرکز فکر معاصر)، دکتر محمد شهیم(وزیر شوون اسلامی مالدیو)، دکتر محمد عثمان(مسئول مجلس علمای کنیا، عادل المعاوده(نایب رئیس پارلمان بحرین) و استاد سجودی اجرا می گردد.(25.4.2013)
Duration : 01:57:50            View : 912            Download : 3        Download Download
Category : Islamic Leaders & Scholars
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.