رهنمود سنت قسمت بیست و چهارم ( تبرک نامشروع - ممنوع 1)
by forester posted in 2014-08-07
قسمت بیست و چهارم برنامه رهنمود سنت با اجرای استاد عبدالرحمن فاتح، در این برنامه به برسی و رد بدعات موجود در میان بعضی از مسلمانان، پرداخته می شود. موضوع این قسمت: تبرک نامشروع (ممنوع) قسمت اول. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 26:10            View : 664           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.