اسباب مد: سکون
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-05-03
سلسله احکام تجوید قرآن کریم که در شبکه شارجه تهیه شده است و شیخ محمد رسول هاشمی به بیان این سلسله از احکام می پردازند.
Duration : 15:5            View : 725            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.