گسترش خشونت برای محو انسانیت - بدون مرز
by abc100abc posted in 2017-01-29
گسترش خشونت برای محو انسانیت - بدون مرز محمودی - استاد عبدالمجید ظهرابی - دکتر عبدالعلیم احمدزی ( فعال رسانه ) - بدون مرز شبکه جهانی نور
Duration : 00:59:42            View : 737           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.