زوایای پنهان ترور شیخ علی و دکتر عمران دهواری - نمای نزدیک
by abc100abc posted in 2017-01-07
زوایای پنهان ترور شیخ علی و دکتر عمران دهواری - نمای نزدیک حسن کریمی - انعام دهواری ( فعال رسانه ) - نمای نزدیک ۷ دی ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 00:55:48            View : 832           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.