خیانت در گزارش تاریخ - تحریف آخوند های شیعه در مورد جنگ صیفین
by abc100abc posted in 2015-11-07
نام برنامه : خیانت در گزارش تاریخ موضوع برنامه : تحریف آخوند های شیعه در مورد جنگ صیفین استاد سید عقیل هاشمی - مجری و کارشناس علوم اسلامی شبکه جهانی کلمه
Duration : 00:58:17            View : 610           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.