حقیقت های پنهان تاریخ (58)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-29
حقیقت های پنهان تاریخ نام یکی از برنامه های شبکه جهانی نور می باشد که به باز خوانی صحیح تاریخ اسلام می پردازد وحقایق را برملا می سازد اجرای برنامه با استاد عبدالسلام ملایی و دیگر کارشناسان تاریخ این شبکه می باشد
Duration : 01:03:48            View : 1310            Download : 0        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.