بازنگری اندیشه- ایمان به آخرت نشانه های قیامت/دروغ پردازی
by abc100abc posted in 2015-10-08
نام برنامه: بازنگری اندیشه موضوع برنامه: ایمان به آخرت نشانه های قیامت/دروغ پردازی استاد ابراهیم احراری - کارشناس علوم اسلامی شبکه جهانی کلمه
Duration : 00:56:55            View : 1457           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.