سوالی از مدعیان تشیع در مورد ظهور امام زمان
by forester posted in 2014-05-14
بیننده ای که از شیعیان در مورد ظهور امام زمان می پرسد - چرا مدعیان تشیع که تفاوتی میان امامان و الله قائل نیستند از خدا ظهور امام زمان را طلب می کنند؟ تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 2:01            View : 830           
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.