هزار و یک سوال (20)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-05-28
در این برنامه و از شبکه کلمه استاد محمد باقر سجودی در عین پاسخگویی به سوالات مختلف به رد شبهات و روایات رافضیان می پردازد.(20.5.2012)
Duration : 01:23:14            View : 967            Download : 1        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.