مسجد جامع عتیق شیراز - اولین مسجد شیراز که متعلق به اهل سنت می باشد
by forester posted in 2014-08-19
کهن ترین و نخست ترین مسجد شیراز که متعلق به اهل سنت می باشد
Duration : 3:14            View : 755           
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.