حکم خواندن نماز جمع برای کسی که نمازش قضا می شود.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-16
حکم خواندن نماز جمع برای کسی که نمازش قضا می شود. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:57            View : 255            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.