هفته وحدت چه دستاوردی داشته است؟
by forester posted in 2014-01-26
استاد عبدالفتاح خدمتی دستاوردهای سه دهه و نصف برگزاری هفته وحدت چه بوده است؟ چرا زندانی های عقیدتی اهل سنت مشمول عفو رهبری نمی شوند؟ چرا بیش از یک میلیون اهل سنت در تهران از داشتن مسجد رسمی محروم هستند؟
Duration : 3:57            View : 902           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.