رهنمود سنت قسمت پنجم ( بدعت حسنه و سیئه در دین )
by forester posted in 2014-08-08
قسمت پنجم برنامه رهنمود سنت با اجرای استاد عبدالرحمن فاتح، در این برنامه به برسی و رد بدعات موجود در میان بعضی از مسلمانان، پرداخته می شود. موضوع این قسمت: بدعت حسنه و سیئه در دین. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 26:28            View : 584           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.