دفاع از اهل بیت (26)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-06-09
در سلسله برنامه های دفاع از اهل بیت مجری برنامه: سید عقیل هاشمی با همراهی اساتید و کارشناسان علوم اسلامی به رد روایات جعلی و خرافی که به اهل بیت نسبت می دهند، می پردازند. (کارشناس این برنامه:استاد عبدالله حیدری2.6.2012)
Duration : 02:03:17            View : 698            Download : 1        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.