شعر آیت الله سید ابوالفضل برقعی درباره ی دشمنانش
by forester posted in 2014-03-28
شعر آیت الله سید ابوالفضل برقعی درباره ی دشمنانش به دشمن ما رسان پیغام - دشمن ما را سعادت یار باد روز و شب با عز و شانش کار باد تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:03            View : 2888           
Category : Poetry
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.