محاسن و زیبایی های دین اسلام (3)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-11-21
محاسن و زیبایی های دین اسلام (3) : پاسخ دو سوال : 1- آیا نسبت دادن کلمه «موجود» به خدا جایز است؟ 2- آیا اختلاف طبقاتی در جامعه با صفات عدل و کمال خدا تضاد ندارد؟ (6 رمضان 1432 – مسجد الرسول هلر)
Duration : 31:25            View : 1782            Download : 0        Download Download
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.