آیا متشابهات در قرآن معجزه است یا عجز!؟ - ناباوران
by abc100abc posted in 2017-01-07
آیا متشابهات در قرآن معجزه است یا عجز!؟ - ناباوران استاد محمد باقر سجودی - ناباوران ۲ دی ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 01:30:41            View : 376           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.