شیعه صفوی - داوری قرآن بین اهل سنت و تشیع صفحه 128 قرآن 28/04/2015
by forester posted in 2015-05-24
نام برنامه: شیعه صفوی موضوع برنامه: داوری قرآن بین اهل سنت و تشیع صفحه 128 قرآن کریم محمدباقر سجودی - پژوهشگر و نویسنده و شیعه هدایت یافته
Duration : 1:29:51            View : 805           
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.