زیر ذربین (12) قسمت اول
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-23
برنامه زیر ذربین کاری از شبکه کلمه می باشد که در این سلسله برنامه ها به نقد وبرسی روایات کتب به خصوص کتب شیعی پرداخته است اجرای برنامه با استاد سید عقیل هاشمی ودیگر کارشناسان این شبکه می باشد
Duration : 39:5            View : 1604            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.