پرتویی از آیات آغازین سوره مبارکه قیامت - در پرتوی قرآن
by abc100abc posted in 2016-12-26
پرتویی از آیات آغازین سوره مبارکه قیامت - در پرتوی قرآن دکتر حبیب الله ضیایی - ۳ آذر ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 00:58:39            View : 469           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.