میز گرد هفته - کاروان ترور و مرگ
by abc100abc posted in 2016-01-10
نام برنامه : میز گرد هفته موضوع برنامه : کاروان ترور و مرگ - نگاهی گذارا به پدیده نخبه کشی در جمهوری اسلامی ایران - بازخوانی پرونده اعدام های گروهی و پنهان اهل سنت درگر اندیشان نوکشیان اقلیت ها و فعالان سیاسی در محاکمه ولایت فقیه شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:28:52            View : 662           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.