لؤلؤ و مرجان، قسمت سی و سوم
by forester posted in 2014-11-01
کتاب لولو و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است، در این قسمت بیان ثواب کسانی که به مشکل قرآن می خوانند، فضیلت ابی بن کعب رضی الله عنه، وقت در معنی قرآن و گریه کردن به وقت شنیدن آن، ثواب خواندن دو آیه آخر سوره بقره، ثواب تعلیم قرآن و علوم دینی، بیان اینکه قرآن بر هفت وجه نازل شده است و روش قرآن خواندن؛ پرداخته شده است. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 16:40            View : 304           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.