رو در رو - اعدام اهل سنت ، تنش بین ارتش و سپاه ، اشتباهات پزشکی
by abc100abc posted in 2016-08-13
رو در رو - اعدام اهل سنت ، تنش بین ارتش و سپاه ، اشتباهات پزشکی محمودی - رضا علیجانی - رضا حقیقت نژاد - مهدی نخل احمدی - شبکه جهانی نور
Duration : 01:31:21            View : 330           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.