دیدگاه - اگر امامت وجود دارد در کجای قرآن است؟
by abc100abc posted in 2015-10-08
نام برنامه: دیدگاه موضوع برنامه: اگر امامت وجود دارد در کجای قرآن است؟ استاد عبدالفتاح خدمتی - کارشناس علوم اسلامی شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:30:12            View : 606           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.