پژواک - جوانان اهل سنت زیر تیغ اعدام - 03/03/2015
by forester posted in 2015-04-06
نام برنامه: پژواک موضوع برنامه: جوانان اهل سنت زیر تیغ اعدام - مصاحبه به صورت زنده از مقابل زندان با جمعی از بستگان این زندانیان استاد عبدالقادرترشابی: فعال مدنی - مذهبی بلوچ شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:29:01            View : 641           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.