منبر وصال 12-2-2014
by forester posted in 2014-03-19
برنامه منبر وصال 12-2-2014 با اجرای استاد ماجد عباسی. موضوع این برنامه: رنجنامه مردم ستم دیده سوریه. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 1:57:54            View : 985           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.