تضاد ملا باقر مجلسی در تصحیح و تضعیف احادیث کلینی
by abc100abc posted in 2015-12-22
نام برنامه : دفاع از اهل بیت موضوع برنامه : تضاد ملا باقر مجلسی در تصحیح و تضعیف احادیث کلینی سید عقیل هاشمی - کارشناس ارشد اصول دین استاد عبدالله حیدری - مدیر مرکز مطالعات اندیشه و شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:29:33            View : 334           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.