داستانی که میلیون ها انسان را گریاند- شیخ محمود المصری- با زیرنویس فارسی‬
Please Wait ...
by ghoraba posted in 2012-05-13
داستانی که میلیون ها انسان را به گریه درآورد به همراه زیرنویس فارسی. اگر این داستان تو را به گریه در نیاورد بدان که قلبت ... شیخ محمود المصری داستانی تعریف می کند که نمازگزاران و میلیون ها انسان که این ویدئو را مشاهده کرده اند، به گریه در می آورده است.
Duration : 08:25            View : 1891            Download : 52        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.