میز گرد - ضرورت اعتراض به حکم اعدام و سرکوب
by abc100abc posted in 2015-11-17
نام برنامه : میز گرد موضوع برنامه : ضرورت اعتراض به حکم اعدام و سرکوب استاد ابراهیم احراری - کارشناس علوم اسلامی ارتباط تلفنی - حشمت الله طبرزدی - دبیرکل جبهه دموکراتیک شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:28:18            View : 825           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.