پاراگراف - چرا علمای شیعه از قرآن می ترسند
by abc100abc posted in 2015-11-13
نام برنامه : پاراگراف موضوع : چرا علمای شیعه از قرآن می ترسند استاد عبدالله حیدری - مدیر مرکز مطالعات اندیشه و گفتگو شبکه جهانی کلمه
Duration : 01:28:54            View : 809           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.