اعدام دهها نفر توسط نظام اسد و انداختن آنها در نهر و جمع اوری اجساد توسط مردم (2)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-01-30
اعدام دهها نفر توسط نظام اسد و انداختن آنها در نهر و جمع اوری اجساد توسط مردم (2)
Duration : 05:26            View : 1439            Download : 7        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.