ای مردم شیعه آیا از قدرت های نامحدودی که آخوندها به امامان نسبت میدهند خبر دارید؟
by forester posted in 2015-02-18
سؤال ۴۶ محمدباقر سجودی هزار و یک سؤال تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 5:59            View : 875           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.