شیعه ای که به افسانه بودن قضیه شهادت فاطمه زهرا اعتراف می کند
by forester posted in 2014-05-14
شیعه روشن دلی که می گوید: شهادت فاطمه زهرا یک افسانه است و حقیقت ندارد. برنامه طلسم شکنان کارشناس: استاد سیدعقیل هاشمی تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 9:46            View : 1017           
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.