لؤلؤ و مرجان - قسمت چهلم
by forester posted in 2014-11-01
کتاب لولو و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است، در این قسمت به بیان در های بهشت در انتظار نیکو کاران، نباید به خاطر کم بودن صدقه از انجام آن خود داری نمود، کسانیکه در زیر سایه الله متعال قرار خواهند گرفت، بهترین صدقه، بهترین سرمایه ، اسغناء است و گرفتن صدقه بخاطر رفع نیاز باشد نه حرص پرداخته شده است. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 19:41            View : 463           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.