، سرکوب مردم سالاری ، اعتصاب های صنفی - رو در رو
by abc100abc posted in 2017-01-07
، سرکوب مردم سالاری ، اعتصاب های صنفی - رو در رو محمودی - مهدی نخل احمدی - حسن طالبی - رو در رو ۱۲ دی ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 00:58:44            View : 575           
Category : Thoughts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.