چرا دستخطی از امام زمان وجود ندارد؟ اگر زنده و حی و حاضر است و مدیریت می کند و حاجت می دهد!
by forester posted in 2015-02-18
سؤال ۴۴ محمدباقر سجودی هزار و یک سؤال تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 4:23            View : 391           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.