زیر ذره بین(66)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-05-21
این سلسله برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است. مجری برنامه، شیخ عقیل هاشمی با کارشناسی استاد عبدالفتاح خدمتی این برنامه را اجرا می کنند. (2012-5-6)
Duration : 02:09:18            View : 1838            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.