حکم روزه برای کسی که با روزه گرفتن مریض می شود.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-03
حکم روزه برای کسی که با روزه گرفتن مریض می شود. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 02:9            View : 411            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.