قلب آسیا ( تهاجم فرهنگی ایران در افغانستان ) 20-6-2014
by forester posted in 2014-08-21
برنامه قلب آسیا با اجرای استاد امام الدین رحیمی و مشارکت استاد سید خبیب سادات و استاد فهیم کوهدامنی می باشد و به مسائل مربوط به افغانستان می پردازد. موضوع این برنامه: تهاجم فرهنگی ایران در افغانستان.
Duration : 2:00:24            View : 960           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.