خیانت در گزارش تاریخ (24)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-09-10
این برنامه به آشکار کردن دروغهای تاریخی و بیان تاریخ راستینی که با مکر و فریب دشمنان اسلام در پس پرده ای مه آلود نگه داشته شده است، می پردازد. مجری برنامه: سید عقیل هاشمی و کارشناس برنامه:استاد عبدالفتاح خدمتی-(5.9.2012)
Duration : 02:23:40            View : 848            Download : 0        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.