گفتمان آزاد - کاربرد علم در حیات امام و بعد از مرگ - 20/04/2015
by forester posted in 2015-05-25
نام برنامه: گفتمان آزاد موضوع برنامه: کاربرد علم در حیات امام و بعد از مرگ سید عقیل هاشمی - مجری کارشناس استاد محمد باقرسجودی:پژوهشگر و شیعه هدایت یافته
Duration : 1:29:56            View : 1070           
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.