شیعه صفوی مذهب دروغ - چیز جان در چیز چیز ، با چیز خان ،چیزی حاصل شد؟ 03/02/2015
by forester posted in 2015-02-19
نام برنامه: شیعه صفوی مذهب دروغ موضوع برنامه: چیز جان در چیز چیز ، با چیز خان ،چیزی حاصل شد؟ استاد محمد باقر سجودی - محقق و پژوهشگر اسلامی و شیعه هدایت یافته
Duration : 1:27:40            View : 1045           
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.