چند حدیث درباره رقت قلب
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-04-23
شیخ عبدالمجید ظهرابی: بیان چند حدیث در مورد انسانی که رقت قلب داشته ولی در هنگام وارد شدن مصیبت جزع و فزع نمی کند
Duration : 14:17            View : 683            Download : 0        Download Download
Category : Faith and Belief
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.