تریبون آزاد (42)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-06-27
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عقیل هاشمی و همکار دیگری برگزار می گردد. (2013-6-18)
Duration : 01:01:1            View : 721            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.